دسته بندي اخبار 
وحدت حوزه و دانشگاه
کد خبر : ۸۹۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 
۰۰:۰۰

دسته بندي اخبار 
برگزاری هفتگی جلسات تفسیر موضوعی قرآن
کد خبر : ۸۹۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ 
۰۰:۰۰


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0