حضور پرشور دانشگاهیان در نماز جمعه
کد خبر : ۹۰۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ 
۲۰:۳۰
وحدت حوزه و دانشگاه
کد خبر : ۹۰۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ 
۲۰:۳۰
بازدید از خوابگاه دانشجویان
کد خبر : ۹۰۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
۲۰:۳۰

  • حضور پرشور دانشگاهیان در نماز جمعه به مناسبت روز دانشجو
  • وحدت حوزه و دانشگاه

   

   


   6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0