• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ 
  • کد خبر : ۸۹۹۸
برگزاری هفتگی جلسات تفسیر موضوعی قرآن
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0